Helst på våre praksisstudentar frå Høgskulen på Vestlandet.

Denne måneden er vi så heldige å ha med oss Håvard Jørgensen og Kathrine Bruland på laget. Dei er elevar på Høgskulen på Vestlandet, og er nett ferdig med andre året på si tre-årige utdanning som bygg og annleggsingeniør, og er på utplassering gjennom faget «styrt praksis».

Dei har fullført 2 av 4 veker her hos oss, og har hittil i sin praksis fått jobbe med ingeniørrelatert arbeid. Dei har også fått vere med på byggemøte og kjem til å delta i bla vernerunde. No teiknar dei i revit.

Ifølge dei sjøl trivast dei godt då dei har komt inn ein plass med veldig godt arbeidsmiljø, og synes dei har fått god oppfølging. Dei har lært mykje nyttig undervegs, og ser kva oppgåver dei faktisk kjem til å jobbe med når dei skal ut i det virkelig arbeidslivet. Det er kjekt å få prøve seg.