Kva tilvalg bør ein prioritere når ein kjøper ny leilighet?

Eit spørsmål som stadig dukkar opp blant kundar som har kjøpt eller vurderer å kjøpe leilighet i eit av prosjekta våre er; «kva tilvalg bør vi prioritere med ein gong dersom vi ikkje har nok penga til alt vi VIL gjere?». Det er ikkje noko fasitsvar her, ingen huskjøpar er lik. Men skal du velge litt praktisk eller logisk kan vi gjerne gi deg eit par peikepinnar.


Dette bør du prioritere:

Golv: ønsker du eit anna golv enn kva som er standard i leveransen kan dette vere smart å prioritere med ein gong grunna underskap og lister. Istadenfor å sitte med den jobben etter kun få år, er det like greit å ta denne kostnaden med ein gong.

El punk: Ønsker du fleire el-punkt og kanskje el-punkt utandørs bør dette velgast som tilval. Det er lettare å montere ekstra el-punkt når bustaden er under oppføring enn etter at den er ferdig dermed blir kostnaden mindre dersom ein tek det med ein gong.

Downlights: Samme prinsipp som i el-punkt. Dette er ein mindre kostnad og ikkje minst enklare å utføre når bustaden er under oppføring. Skal du gjere noko med det eletriske, gjer det med ein gong.

Veggflis på bad: På golvet kan ein sjølv enkelt legge flis på flis om ein ønsker endring. Veggflis derimot kan vere vanskeleg å legge pga brytarar, el-punkt og veggskap.


Du har kanskje høyrt «selvgjort er velgjort» men ein annan ting vi gjerne seier er «selvgjort blir aldri gjort». Berre nett nevner det. Men her og der må det prioriterast då bustad for dei aller fleste er ei stor investering. Her er ei lita liste over kva som kan vere mindre tiltak å gå i gang med etter å ha budd i bustaden nokre år.


Dette kan du vente med:

Fargar: Første punkt er vel det mest åpenbare. Male kan du enkelt gjere sjølv. Nokon skiftar faktisk farge i heimen etter sesongen og nye trendar – og det går heilt fint.

Kjøkken: Om du ikkje heilt kan ta deg råd til eit ekslusivt kjøkken med ein gong, kan det vere mogleg å gå for standardmodellen og heller oppgradere frontane etter nokre år. (Du må då mest truleg halde deg til samme kjøkkenleverandør). Litt pirkete monteringsarbeid, men dette klarer ein med litt tålmod.

Golvfliser: På golvet kan ein legge flis på flis.

Baderomsinnredning: Litt samme prinsipp som kjøkken. Har du ikkje råd til oppgradering før du flyttar inn? Om du nøyar deg med standardmodellen nokre år er denne mindre avansert å bytte ut.