Byggmester Stølsvik er leverandør av

Mesterhus

Byggmester Stølsvik AS er medlem av Mesterhus. Kjeden sit på solid kunnskap om kva som er viktig for dagens husbyggarar, og dette er ein tryggleik både for oss og kundane våre. Det er ei målsetjing at byggeprosessen skal vere forutsigbar for kunden – frå planleggingsstadiet til ferdigstilling. Det er difor Mesterhus har slagordet: – det blir som avtalt! Som ein del av kjeden har vi tilgang til ein stor teikningsbank med meir enn 400 hus og hytter, så sjansen er stor for at du vil finne draumehuset hos oss.