Utleige av truck

Vi har to truckar som vi leiger ut ved forespørsel. Den eine er av typen Manitou Maniscopic MRT 2540, er inklusiv mannskapskorg og har ei rekkevidde på 25,4 m.
Den andre er ein Merlo 3Roto 33.16 KS.

Ta kontakt på telefon: 57 82 90 50 eller e-post: post@stolsvik.no dersom du er interessert!